Audiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital søger Audiologer/Ingeniører til 2 spændende fuldtidstillinger, Øre-, Næse- og Halskirurgi, AUH

På Audiologisk Klinik, Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital, søger vi to nye kollegaer, der snarest muligt kan blive en del af vores dygtige team bestående af engagerede fagfolk fra mange forskellige faggrupper.

Dit arbejde bliver, i samarbejde med dine kolleger, at varetage elektrofysiologiske målinger og teknisk opfølgning på nuværende og kommende CI (Cochlear Implant) patienter. Du får mulighed for at arbejde med et tværfagligt team af dedikerede og motiverede mennesker. 

Stillingerne er en attraktiv mulighed for den fagligt dygtige og socialt kompetente person, der har lyst til at arbejde og udvikle sig i et uhøjtideligt miljø med fokus på faglighed, patientkontakt og samarbejde med egen og andre faggrupper (audiologopæder, læger, audiologiassistenter og øre-kirurger). 

Din primære funktion kommer til at være på vores hovedafsnit på Peter Sabroes Gade 6 i Aarhus, men funktioner på afdelingens øvrige lokationer må også forventes.

Vi tilbyder

 • en højt specialiseret afdeling, med et højt fagligt niveau
 • variation i arbejdet, der som udgangspunkt veksler mellem;
 • elektrofysiologiske målinger (ABR, ASSR, ECochG m.m.)
 • testning/måling/verificering og tilkobling af CI under og efter operation
 • vedligeholdelse af udstyr primært til elektrofysiologisk og hørescreening regi ansvarlig for hørescreening udstyr (løbende opfølgning af måleprotokoller, undervisning m.m.)
 • evt. deltagelse i forskningsprojekter
 • tværfaglig og kollegial sparring inden for audiologi og elektrofysiologi
 • engagerede og kompetente tværfaglige kollegaer, som vægter det gode samarbejde og vidensdeling højt 
 • oplæringsforløb efter behov af både intern og ekstern undervisere
 • patientkontakt med stort ansvar i patientforløbet (spædbørn, børn og voksne)

Vi forventer du

 • har en kandidatgrad inden for audiologi eller er uddannet ingeniør (elektronik, signal behandling eller audiologi/akustik)
 • som audiolog ser vi gerne at du har haft fagene Cochlear implant og Børneaudiologi
 • har evt. relevant arbejdserfaring
 • er initiativrig, ansvarsfuld, har gå-på-mod, og ikke bange for at prøve nye tiltag i forbindelse med patientbehandling
 • sætter fagligheden højt og bidrager til afdelingens faglige udvikling ved at opsøge og udvikle ny viden
 • bidrager til et godt læringsmiljø og indgår i drøftelser af læringsmiljøet på afdelingen
 • arbejder ud fra en bevidsthed om at egen arbejdsindsats spiller en rolle i en større organisatorisk sammenhæng
 • bidrager til det tværfaglige samarbejde både internt og eksternt via koordinering, information og fleksibilitet
 • er god til at kommunikere på dansk med patienter, pårørende og kollegaer
 • har flair for at arbejde med børn
 • arbejder selvstændigt, men sætter pris på at være en del af et team
 • har en konstruktiv og positiv tilgang til dit arbejde, dine kollegaer og afdelingens patienter
 • bidrager til god tone og humor samt et godt socialt fællesskab, så opgaver løses bedst muligt
 • deltager aktivt i at sikre et godt arbejdsmiljø og bidrager til at forbedre egen arbejdssituation
 • er hjælpsom, serviceorienteret og forstår at vi er her for at hjælpe vores patienter
 • kan holde hovedet koldt i en travl hverdag

Hvem er vi?
Audiologisk Klinik er en underafdeling af Øre,- Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital. Vi beskæftiger godt og vel 50 medarbejdere med forskellige faglig baggrund: Audiologiassistenter, audiologer, audiologopæder, sygeplejersker, ingeniører, hørepædagoger, ototeknikere, sekretærer og læger.

Afdelingen har hovedsæde på Peter Sabroes Gade 6 i Aarhus, hvor vi varetager højt specialiseret udredning og behandling af komplicerede høretab på børn og voksne. 

Derudover har vi satellitfunktioner på vores tre lokalklinikker i Aarhus, Randers og Horsens, der varetager ukompliceret høreapparatsbehandling, ligesom vi også servicerer øre-ambulatorierne på både Randers Centralsygehus og Aarhus Universitetshospital, Skejby. 

Da vi er en del af Aarhus Universitetshospital følger vi gældende retningslinjer vedr. uniformshygiejne m.v.

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er til besættelse snarest muligt og er som udgangspunkt på fuld tid.
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Stillingen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte klinikleder Caroline Dalgaard (carodalg@rm.dk tlf. 2343 4560), overlæge Christian Vinberg Thorup (chthor@rm.dk tlf. 2229 5999), audiologopæd Camilla Slynge (camsly@rm.dk tlf. 6136 9642) eller ingeniør Kristoffer Jørgensen (krtjoe@rm.dk tlf. 2460 7280).

Stillingerne ønskes besat den 1. oktober 2024 eller før om muligt.

Ansøgningsfristen er søndag den 21. juli 2024 og  ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 34.

 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Ansøg
Del i dit netværk Del på Facebook Del på X Del på LinkedIn Udskriv Tip en ven
Frist:
Stillingsbetegnelse: Audiolog
Tiltrædelse: 01-10-2024
Arbejdssted: Aarhus Universitetshospital
Afdeling:
Øre-, Næse- og Halskirurgi
Lokation: Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200, Aarhus N
Beskæftigelsestype: Fast
Arbejdstid: Fuldtid
Primær kontaktperson:
Caroline Christine E Dalgaard Klinikleder
Telefon (Primær kontakt): 2343 4560
Kontakt: Kristoffer Jørgensen
Telefon: 2460 7280
 • Kontaktinfo
 • Regionshuset Viborg
 • Skottenborg 26, 8800 Viborg
 • Postboks 21
 • Tlf: 7841 0000
 • Email: Kontakt@regionmidtjylland.dk
 • www.rm.dk