Praktikanter søges til projektet Flere i Fællesskaber, DEFACTUM

I forårssemestret 2023 søger vi en til to forskningspraktikanter med en sundheds- eller samfundsvidenskabelig baggrund til et interventions- og forskningsprojekt, der skal mindske ensomhed.
 

Vi søger

Vi søger praktikanter, der vil indgå i forsknings- og udviklingsprojektet Flere i Fællesskaber, der skal mindske ensomhed blandt unge og ældre mennesker i Silkeborg Kommune. Projektet bygger på samarbejdsformen Collective Impact – en metode, som skal fremme samarbejde mellem offentlige institutioner, civilsamfundet, erhvervsliv, fonde og vidensmiljøer til løsning af komplekse samfundsproblemer. Se mere om projektet på flereifaellesskaber.silkeborg.dk

Du vil primært komme til at arbejde med følgende opgaver:  

 1. Opgaver relateret til kvantitativ eller kvalitativ evaluering af indsatser til unge og ældre, fx udvikling af evalueringsdesign, dataindsamling og analyse.
 2. Understøttende opgaver, fx informationssøgning, monitorering, udarbejde formidling.

Vi søger praktikanter, som har kendskab til metoder og teorier i komplekse interventioner i folkesundhed/det sociale område og gerne indsigt i systemtilgange, fx Collective Impact. Interesse for senere ph.d.-forløb er en fordel. Beskriv i din ansøgning, hvad dine særlige kompetencer er, fx kvalitative/kvantitative forskningsmetoder, skriftlige produkter og kommunikation eller lignende.

Beskriv også dine ønsker til en praktik, fx "ud og arbejde i praksis", "blive medforfatter", "finde specialeemne", "udarbejde et selvstændigt produkt" eller "prøve mange ting" eller anvende bestemte it-værktøjer, fx Stata eller Nvivo. Vi hører gerne, hvis du har særlige kompetencer inden for fx audio-visuel formidling eller grafisk datafremstilling. Du skal være analytisk stærk og kompetent i mundtlig og skriftlig formidling.

Dit primære arbejdssted bliver i DEFACTUMs lokaler i Skejby, men der kan blive enkelte dage i Silkeborg. 

 

Vi tilbyder

Hos DEFACTUM tilbyder vi et praktikforløb under ordende forhold og i et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet. Du vil få tilknyttet en fast praktikvejleder, der giver dig sparring og feedback gennem hele din praktiktid. Du vil primært arbejde tæt sammen med postdoc Anne Bo og seniorforsker Mathias Lasgaard.

Både praktikperioden og det ugentlige timeantal kan tilrettelægges individuelt, så det passer til din studieordning, og vi er fleksible i forhold til sideløbende studier og fritidsjobs.

Vi lægger vægt på samspillet mellem praktikken og dit studie, og flere af vores tidligere praktikanter har efterfølgende fortsat samarbejdet med os, fx som studentermedhjælpere eller i forbindelse med specialeskrivning.

Praktikforløbet er ulønnet, men vi dækker dine udgifter til et pendlerkort, hvis du bor uden for Aarhus Kommune, og til evt. transport i forbindelse med projektarbejde i Silkeborg Kommune.  

 

Sådan søger du

 • Vedhæft ansøgning, CV og eksamensudskrift.
 • Angiv gerne i din ansøgning, hvilke forhold der gør sig gældende for din praktik, fx ECTS-point, timeantal og praktikperiode jævnfør din studieordning.

Vi indkalder løbende til samtaler og forbeholder os retten til at tage praktikopslaget ned, når vi har fundet den rette kandidat.

Se også vores andre praktikstillinger på http://www.defactum.dk/aktuelt/nye-job/

 

Om DEFACTUM

DEFACTUM er en forsknings- og konsulentenhed, der arbejder med forskning og udvikling på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.  Vi arbejder for at forbedre den offentlige velfærdssektors ydelser og samspil ved at udvikle ny, anvendelsesorienteret viden og individuelt tilpassede indsatser – til gavn for borgerne. Vi er en del af Region Midtjylland og samtidig tilknyttet Aarhus Universitet gennem Institut for Folkesundhed.

Læs mere om DEFACTUM på http://www.defactum.dk/

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Stillingsbetegnelse: Praktikanter
Tiltrædelse: 01-02-2023
Arbejdssted: Regionshuset Aarhus
Afdeling:
Forskning i Folkesundhed OPA
Lokation: Olof Palmes Alle 15, 8200, Aarhus N
Beskæftigelsestype: Tidsbegrænset
Arbejdstid: Deltid
Primær kontaktperson:
Anne Friis Bo Forsker
Telefon: 29 32 08 88
Kontakt: Mathias Lasgaard
Telefon: 30 51 89 48
 • Kontaktinfo
 • Regionshuset Viborg
 • Skottenborg 26, 8800 Viborg
 • Postboks 21
 • Tlf: 7841 0000
 • Email: Kontakt@regionmidtjylland.dk
 • www.rm.dk
Powered by Emply