Strandbakkehuset, sygeplejerske barselsvikariat

Er børne- og ungehospice noget for dig? Så har du nu muligheden for at søge et barselsvikariat som sygeplejerske på Strandbakkehuset Børne- og Ungehospice 30-32 timer per uge i perioden fra 01.04.23 til 31.3.2024.

 

En af vores dygtige sygeplejersker går på barsel, så har du lyst til at få et større indblik i, hvad Strandbakkehuset Børne-og Ungehospice er og få erfaring med den palliative indsats til børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende sygdom, så har du chancen NU. - Vi søger nemlig en ny kollega.

Strandbakkehuset modtager børn og unge i alderen 0-18+ år fra hele Danmark. Vi har 4 familieenheder, hvor hele familien indlægges til en specialiseret palliativ behandling og pleje eller et forløb til aflastning. Indlæggelsestiden kan variere fra uger til måneder.
Opholdet i Strandbakkehuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet og/eller livsbegrænset sygt barn. Den palliative indsats vil være målrettet såvel det syge barn, som forældre og søskende.

Vi søger en sygeplejerske som:

 • Har pædiatrisk erfaring.
 • Er interesseret i at arbejde med børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme, samt deres familier, med afsæt i familiecentreret sygepleje.
 • Er interesseret i at arbejde med sorg og krise blandt børn, unge og deres familier.
 • Har høj faglighed og professionalisme, samt evner at omsætte teori til praksis – også i pressede situationer.
 • Er god til at bevare overblikket og håndtere uforudsete situationer.
 • Er lyttende og reflekterende, samt kreativ og fleksibel i den daglige opgaveløsning. 
 • Har styrke i kommunikation og dokumentation.
 • Ikke mindst lægger vi vægt på, at du som menneske hviler i dig selv, har gode samarbejdsevner, kan prioritere og er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs i organisationen. 

Arbejdstid
Du skal forvente at arbejde i skiftende vagter og i gennemsnit arbejde hver 3. weekend i 12 timers vagter.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Ansøgning
Ansøgningen sendes elektronisk.
Ansøgningsfristen er d. 29.01.23. Samtaler afholdes d. 02.02.23.

Henvendelse for yderligere oplysninger kan ske til afdelingssygeplejerske Lisbeth Højer på tlf. 7841 3444 / 2876 5738.

Vi gør opmærksom på, at Strandbakkehuset er en røgfri arbejdsplads.

Mere information om Strandbakkehuset findes på vores hjemmeside www.strandbakkehuset.dk.

Funktionsbeskrivelse for sygeplejerske
på Strandbakkehuset Børne- og ungehospice

Ansættelsessted: Strandbakkehuset Børne-og ungehospice, Strandbakken 1, 8410 Rønde
Organisatorisk placering: Reference til afdelingssygeplejersken
Ansættelsesform: Overenskomstansættelse svarende til Regionens aftaler med Dansk Sygeplejeråd
Uddannelseskrav
Uddannelse og dansk autorisation som sygeplejerske.
Klinisk erfaring indenfor pædiatri og/eller palliation.
Gerne efteruddannelse relateret til børn, unge og familier, og/eller palliation til børn og unge.
 

Kliniske funktioner
Med fokus på familiens livssituation som en helhed og med afsæt i barnets/den unges aktuelle plejeproblemer/-behov er det sygeplejerskens opgave at medvirke til at sikre et tillidsskabende pleje-og omsorgsforløb i en tidlig, sen og terminal palliativ fase i Strandbakkehuset og i hjemmet. Sygeplejersken arbejder både selvstændigt, tværfagligt og tværsektorielt. Opgaverne veksler mellem kritiske, akutte og komplekse patientsituationer i forskellige familiedynamikker og familiemønstre.
 

Sygeplejersken er ansvarlig for at:

 • Arbejde ud fra Strandbakkehusets overordnede målsætning, ide og værdigrundlag; Liv, leg og lindring.
 • Medvirke til at sikre kontinuitet og livskvalitet i patientforløbene.
 • Afklare barnets og familiens forventninger til indlæggelsesforløbet.
 • Sikre medinddragelse af familiens og netværkets ressourcer i forløbet.
 • Observere, identificere og handle på barnets/den unges problemstillinger og behov.
 • Planlægge, udføre, koordinere og evaluere palliativ pleje og omsorg på et grundlæggende avanceret og specialiseret niveau med indlevelse, omhu og respekt for den enkelte patients/families fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov og ønsker.
 • Anvende sygeplejefaglige retningslinjer og instrukser i overensstemmelse med Strandbakkehusets standarder.
 • Bidrage til faglig og etisk refleksion omkring patientforløb i monofaglige og tværfaglige fora.
 • Inddrage praktiske og økonomiske overvejelser/hensyn.
 • Yde hjælp og støtte til familien/de pårørende, samt være opmærksom på og have respekt for den enkelte families værdinormer og traditioner.
 • Støtte patienten og de pårørende til oplevelse af livskvalitet og mestring.
 • Støtte patienter, pårørende og efterladte i sorg og krise. Bidrage aktivt til oplysning om palliation og døden i samfundet.
 • Indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med de forskellige faggrupper, hvor der udvises respekt og interesse for den enkeltes viden og erfaring – til gavn for udviklingen og koordineringen af den palliative indsats hos den enkelte patient.
 • Udarbejde patientjournal/-rapport for den enkelte patient med henblik på at sikre kontinuitet i dokumentation for den kliniske palliative omsorg, pleje og behandling.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed i arbejdet i henhold til lov om sygeplejersker og under ansvar efter borgerlig straffelov.

Undervisende/vejledende opgaver
Sygeplejersken er ansvarlig for at:

 • Indgå i undervisende og vejledende opgaver i forhold til patienten og dennes pårørende.
 • Medvirke til introduktion af nyansatte.
 • Deltage aktivt i den kliniske uddannelse af evt. kommende studerende eller andre.
 • Medvirke til at udarbejde og gennemføre undervisning for kolleger og for de fagpersoner, der frekventerer hospice med henblik på uddannelse.
 • Ajourføre egen uddannelse således, at sygeplejersken til enhver tid er ajour med de krav, som stillingen indebærer.

Administrative/koordinerende funktioner
Sygeplejersken er ansvarlig for at:

 • Sikre at patientens rettigheder overholdes.
 •  Deltage aktivt i tilrettelæggelse og afvikling af personalemøder og faglige udviklingsmøder.
 • Anvende og prioritere ressourcerne med henblik på at lede og koordinere det palliative patientforløb under hensyntagen til personalemæssige og økonomiske ressourcer i samarbejde med øvrige aktører i sundhedsvæsnet.
 • Bidrage med indhold til Strandbakkehusets årsskrift.
 • At arbejde aktivt for et godt samarbejde med alle som er tilknyttet Strandbakkehuset - personalet, de frivillige, bestyrelsen og Støtteforeningen Hospice Djursland og Strandbakkehuset.

Udviklende funktioner
Sygeplejersken er ansvarlig for at:

 • Udnytte de muligheder i hverdagen, der medvirker til den personlige og faglige udvikling inkl. faglig vejledning/supervision og deltagelse i kliniske tværfaglige interessegrupper.
 • Deltage med engagement og åbenhed i udviklingssamtaler for medarbejdere.
 • Deltage i udviklingsaktiviteter/-projekter med henblik på en målrettet kvalitetsudvikling inden for den palliative indsats til børn og unge.
 • Anvende utilsigtede hændelser i et læringsperspektiv.

   
Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske
Tiltrædelse: 01-04-2023
Arbejdssted: Strandbakkehuset Børne- og ungehospice
Afdeling:
Strandbakkehuset
Beskæftigelsestype: Vikariat
Arbejdstid: Varierende arbejdstider
Telefon: 78413444
Region Midtjylland, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg - Tlf.: 7841 0000, kontakt@regionmidtjylland.dkPowered by Emply