TRE UDDANNELSESSTILLINGER TIL SPECIALPSYKOLOG I PSYKIATRI

AUH Psykiatrien i Skejby søger pr 1. december 2024 tre autoriserede psykologer, som har lyst til at uddanne sig til specialpsykolog i psykiatri.

Specialpsykologuddannelsen er en 4-årig videreuddannelse for autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for voksenpsykiatri. Den består af en 1-årig introduktionsstilling og en 3-årig hoveduddannelsesstilling.

Under uddannelsen vil du have kliniske ansættelser på ambulatorier og sengeafsnit på henholdsvis; Afdeling for Depression og Angst, Afdeling for Psykoser samt Retspsykiatrisk Afdeling. Du vil under hele uddannelsen modtage supervision og vejledning og desuden deltage i kurser på landsplan med uddannelsessøgende fra de fire andre regioner og uddannelsesstederne i Region Midt.

Uddannelsen sikrer en grundig klinisk uddannelse, hvor der opnås kompetencer i forhold til udredning og behandling af psykopatologi hos voksne. Der opnås desuden forståelse for organisering af arbejdet i psykiatrien såvel lokalt som på landsplan. Desuden opnås kendskab til relevant lovgivning og tværsektorielt samarbejde.

Arbejdet i AUH Psykiatrien, Skejby er kendetegnet ved et godt tværfagligt samarbejde på højt fagligt niveau. Som psykolog ansat i en uddannelsesstilling indgår man i det enkelte afsnits medarbejdergruppe og knyttes uddannelsesmæssigt til det lokale og nationale netværk af uddannelsespsykologer i voksenpsykiatri.

Der er udarbejdet uddannelsesprogram med forløbsplan for de tre stillinger.

Her kan du læse mere om Aarhus Universitetshospital Psykiatrien R 


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelsesansvarlig specialpsykolog i Afdeling for Depression og Angst, Vibeke Hansen tlf.  2964 5803

Uddannelsesansvarlig specialpsykolog på Retspsykiatrisk Afdeling, Anne Henriksen tlf. 9116 8859

Uddannelsesansvarlig specialpsykolog i Afdeling for Psykoser, Karen Marie Gjengedal tlf. 4082 4738.


Ansøgningsfrist er den 9. august 2024

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for psykologuddannelse og autorisationsbevis. Der er ifølge Psykolognævnet under Ankestyrelsen mulighed for at få hastebehandlet igangværende autorisationsansøgning, såfremt man bliver tilbudt en stilling.

Samtaler forventes afholdt i uge 34-42

 

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Ansøg
Del i dit netværk Del på Facebook Del på X Del på LinkedIn Udskriv Tip en ven
Frist:
Stillingsbetegnelse: Psykolog
Tiltrædelse: 01-12-2024
Arbejdssted: Psykiatrien
Afdeling:
Afdeling for Retspsykiatri
Lokation: Tyge Søndergaards Vej 26 Indgang L, 8200, Aarhus N
Beskæftigelsestype: Tidsbegrænset
Arbejdstid: Fuldtid
Primær kontaktperson:
Anne Henriksen Ledende specialpsykolo
Telefon: 9116 8859
  • Kontaktinfo
  • Regionshuset Viborg
  • Skottenborg 26, 8800 Viborg
  • Postboks 21
  • Tlf: 7841 0000
  • Email: Kontakt@regionmidtjylland.dk
  • www.rm.dk