Uddannelsesstillinger til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri

3 uddannelsesstillinger til specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) ledige til besættelse pr. 1. september 2023.

BUA søger 3 autoriserede psykologer med lyst til at uddanne sig til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Uddannelsesstillingerne er 4 -årige og typisk sammensat, så der er tjeneste på 4 forskellige afsnit i BUA, herunder 1 år enten i vores afdelinger i Viborg eller Gødstrup.

Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri er sammensat af klinisk arbejde under vejledning og landsdækkende kurser. Uddannelsen er veltilrettelagt og sikrer en grundig klinisk uddannelse med bred erfaring og viden om udredning og behandling af psykopatologi hos børn og unge.

Der opnås desuden indsigt i organiseringen af arbejdet i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri på landsplan såvel som lokalt, samt kendskab til relevant lovgivning og tværsektorielt samarbejde.

Arbejdet i BUA er kendetegnet ved et godt tværfagligt samarbejde på højt niveau. Som psykolog ansat i en uddannelsesstilling indgår man i det enkelte afsnits medarbejdergruppe og knyttes samtidig uddannelsesmæssigt til det lokale og nationale netværk af uddannelsespsykologer i børne- og ungdomspsykiatri.

Uddannelsespsykologer og specialpsykologer er en vigtig ressource i børne- og ungdomspsykiatrien både pga. af den kliniske uddannelse og pga. den organisatoriske forståelse og det tværgående kendskab til arbejdet i BUA.


Der er udarbejdet et uddannelsesprogram med forløbsplan for de 3 stillinger

Her kan du læse mere om børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og 
specialpsykologuddannelsen

For yderligere oplysninger, kontakt uddannelsesansvarlig specialpsykolog Signe Damgaard på tlf. 2162 2369 

Ansøgningsfrist er den 31. marts 2023. 


Ansøgning skal indeholde en prioritering af de tre uddannelsesforløb. Dertil dokumentation af uddannelse og autorisationsbevis. 

Samtaler forventes afholdt den 26. april 2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Stillingsbetegnelse: Psykolog
Tiltrædelse: 01-09-2023
Arbejdssted: Psykiatrien
Afdeling:
BUA - Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Lokation: Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200, Aarhus N
Beskæftigelsestype: Tidsbegrænset
Arbejdstid: Fuldtid
Primær kontaktperson:
Signe Damgaard Ledende psykolog
Telefon: 2162 2369
  • Kontaktinfo
  • Regionshuset Viborg
  • Skottenborg 26, 8800 Viborg
  • Postboks 21
  • Tlf: 7841 0000
  • Email: Kontakt@regionmidtjylland.dk
  • www.rm.dk