Vil du være specialpsykolog i psykiatri?

Er du autoriseret psykolog og har du lyst til at gøre en vigtig forskel for patienter med en bred vifte af psykiatriske lidelser i en af landets bedste psykiatriske afdelinger? – ja, så har vi lige nu en unik uddannelsesmulighed hos Regionspsykiatrien Midt! 

Den 1. december 2024 starter uddannelsesforløbet til specialpsykologuddannelsen i psykiatri, hvor Region Midtjylland udbyder 6 uddannelsesstillinger i regionen. I den forbindelse søger vi i Regionspsykiatrien Midt 3 autoriserede psykologer, som har lyst til at specialisere sig indenfor psykiatri.   

Uddannelsesstillingerne er 37 timers fuldtidsstillinger med løn under uddannelse.

Specialist i psykiatri – et job med mening og mange muligheder 
Specialpsykologer bidrager til at styrke udviklingen af den psykologfaglige vinkel i psykiatrien. Som specialpsykolog i regionen kan du både have opgaver i ambulante team og stationære afsnit, hvor du arbejder med kliniske færdigheder, koordinering af udrednings- og behandlingsprogrammer, kvalitetsudvikling og undervisning.

Opgaverne består bl.a. i at varetage:

 • kliniske psykopatologiske undersøgelser-, behandlings- og forløbsplaner
 • psykopatologisk diagnostisk udredning
 • psykologisk behandling
 • bidrage til uddannelse og udvikling af det voksenpsykiatriske speciale for andre faggrupper

Desuden er man som specialpsykolog med til at sikre formidling, vejledning og behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom.

Uddannelsens opbygning og indhold
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri er en 4-årlig videreuddannelse til autoriserede psykologer, som består af 1 års introduktionsuddannelse og 3 års hoveduddannelse. Introduktions- og hoveduddannelse søges samlet. 

Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at der veksles mellem ophold i den ambulante psykiatri, akutpsykiatri, sengeafsnit og kortere fokuserede ophold. Derudover indgår der i specialpsykologuddannelsen en række kurser, der har til formål at udvide din teoretiske viden.

Under uddannelsen opnår du erfaring med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter inden for de vigtigste hovedafsnit af ICDs gældende klassifikationssystem i Danmark vedr. psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser med relevans for voksne.

Du får nye - og bygger videre på eksisterende - kompetencer via en kombination af klinisk arbejde, fremlæggelse af cases på konferencer, kurser, vejledning og supervision, klinisk-teoretisk opgave, audits, struktureret kollegial bedømmelse, struktureret klinisk observation, supervisorbedømmelse samt litteraturstudier (selvstudier), herunder læsning af obligatorisk litteratur tilknyttet kurserne.

Hvem kan søge uddannelsesstillingerne?
Du skal have dansk autorisation for at søge ind på specialpsykologuddannelsen. Det er ikke et krav, at autorisationen er opnået i psykiatrien - autoriserede psykologer i psykiatrien har dog mulighed for løbende at søge delvis meritoverførsel.

Du kan læse mere om det at være specialpsykolog i psykiatrien i Region Midtjylland her: https://www.psykiatrien.rm.dk/uddannelse/psykolog/specialpsykolog/

 

Har du spørgsmål eller er interesseret i stillingen?

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte cheflæge Preben Friis eller uddannelsesansvarlig specialpsykolog Randi Markvart Dyreborg, hvis du har spørgsmål til stillingerne, afdelingen eller andet. 
Du kan kontakte Preben Friis på tlf. 7847 4000 eller mail: preben.friis@rm.dk og Randi Markvart Dyreborg på tlf. 7847 4000 eller mail: RADYRE@rm.dk

Vil du høre nærmere om uddannelsesstillingen, Viborg som arbejdsplads eller har andre spørgsmål, så afholdes informationsmøde tirsdag den 18. juni 2024, kl. 15:30 – 17:00. 

Tilmelding sker ved at sende mail til uddannelsesansvarlig specialpsykolog Randi Markvart Dyreborg på mail: RADYRE@rm.dk og angive deltagelse enten virtuelt eller med fysisk fremmøde. Herefter vil du modtage mail med enten link eller oplysning om mødelokale.

Interesseret i stillingen?
Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send en ansøgning via linket med CV og autorisationsbevis. 

Ansøgningsfristen er senest fredag den 9. august 2024

Ansættelsessamtaler afholdes efter aftale.  

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside:
https://www.psykiatrien.rm.dk/klinikker-og-sengeafsnit/regionspsykiatrien-midt/

 

 

 

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Ansøg
Del i dit netværk Del på Facebook Del på X Del på LinkedIn Udskriv Tip en ven
Frist:
Stillingsbetegnelse: Psykolog
Tiltrædelse: 01-12-2024
Arbejdssted: Psykiatrien
Afdeling:
RP Midt Tværgående Klinisk Læger Viborg
Lokation: Søndersøparken 1, 8800, Viborg, Denmark
Beskæftigelsestype: Tidsbegrænset
Arbejdstid: Fuldtid
Primær kontaktperson:
Randi Markvart Dyreborg Specialpsykolog
 • Kontaktinfo
 • Regionshuset Viborg
 • Skottenborg 26, 8800 Viborg
 • Postboks 21
 • Tlf: 7841 0000
 • Email: Kontakt@regionmidtjylland.dk
 • www.rm.dk