Visionær koncerndirektør til Region Midtjylland

Brænder du for det danske sundhedsvæsen? Sætter du borgeren før systemet, har du solid ledelseserfaring, der hvor drift møder politik og kan du få politiske ønsker, økonomiske hensyn, driftsudfordringer og høj faglighed til at mødes? Er du fagligt stærk, kan implementere politiske ønsker, lede hospitalerne i regionen, sætte en høj faglig barre, og kan du naturligt sætte dig i karakter, men stadig bevare gode samarbejdsevner og et spændende arbejdsmiljø?

Så er det dig vi gerne vil se som vores nye koncerndirektør.

I Region Midtjylland varetager vi mange forskelligartede opgaver f.eks. drift af hospitaler og sociale tilbud, forskning, administration af praksisområder m.m.

Som Region Midtjyllands nye koncerndirektør ligger dine ansvarsområder bl.a. inden for udvikling, opfølgning og implementering af nye politiske strategier inden for sundhedsområdet. Dette kan være udvikling af et sundhedssystem, hvor nærhed og faglighed vægtes højt, og hvor borgeren er i centrum. Derudover vil du sammen med den lægefaglige koncerndirektør være hovedansvarlig for ledelsen af Region Midtjyllands hospitaler. Du får derudover direktionsansvar for Sundhedsplanlægning og IT, herunder at styrke og udvikle den digitale transformation og velfærdsteknologi.

Du vil også skulle håndtere afgørende enkeltsager og kritiske ledelsesudfordringer, samt samarbejde konstruktivt og resultatorienteret med faglige organisationer, og du skal samarbejde med andre relevante interessenter herunder de øvrige regioner, kommunerne, praktiserende læger, Aarhus universitet, Danske Regioner og staten.

Lederskab af bedste kaliber

Vi ser gerne, at du kan nikke genkendende til følgende kompetencer:

·         Erfaring med drift og ledelse af store og komplekse politisk styrede organisationer med en bred sammensat medarbejdergruppe

·         Solid ledelseserfaring på strategisk niveau – specielt i forhold til økonomi, sundhedsplanlægning og IT-udvikling/implementering

·         Erfaring med at lede forandringsprocesser

·         Erfaring med implementering af politiske og strategiske initiativer

·         Evnen til at være en del af et direktionsteam, der er præget af tillid, tæt samarbejde og koordination

·         Stor interesse for det danske sundhedsvæsen med ønsker om og evnen til – midt i en stor transformation - at fastholde de værdier, der er bærende for Region Midtjylland 

Udover ovenstående kompetencer er du en holdspiller og en motiverende leder, der kan skabe et godt fællesskab, hvor der er plads til åbenhed, troværdighed og dialog. Dette betyder, at du skal være en dygtig kommunikator og kunne indgå i dialoger med en bred vifte af mennesker og medarbejdergrupper. Derudover er du robust, god til at bevare overblikket og kan håndtere kriser på en konstruktiv måde.

Proces og ansættelsesvilkår

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022. 1. samtale vil finde sted den 10. oktober eller 24. oktober og 2. samtale finde sted den 7. november. Ud over samtaler indgår der efterfølgende en test af relevante kandidater. Dette vil bl.a. indbefatte personligheds- samt færdighedstests.

Stillingen som koncerndirektør aflønnes efter ”Aftale for chefer” på trin 53+1 med et opslagsniveau på 1.325.127 kr. (1. oktober 2021-niveau) plus pension, der udgør 21,59 %.

Hertil kommer mulighed for forhandling af kvalifikationsløn.

Såfremt ansøger foretrækker det, kan ansættelsen ske på individuelle kontraktvilkår, hvorved der bliver mulighed for at forbedre de samlede ansættelsesvilkår inden for en samlet ramme på 15 %, jf. ”Rammeaftale om kontraktansættelse for chefer”.

Ønsker du at vide mere om stillingen, kan du rekvirere en komplet profilbeskrivelse hos sidsel@zeuthenstorm.com, du kan også kontakte Regionsdirektør Pernille Blach Hansen på 4026 8056 og for en fortrolig drøftelse af dit kandidatur er du velkommen til at ringe til partner Eva Zeuthen Bentsen på 2086 0325.

 

 

 

 

 

 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Stillingsbetegnelse: Direktør
Tiltrædelse: 01-01-2023
Arbejdssted: Regionshuset Viborg
Afdeling:
Direktionen
Beskæftigelsestype: Fast
Arbejdstid: Fuldtid
Primær kontaktperson:
Pernille Blach Hansen Regionsdirektør
Telefon: 40268056
  • Kontaktinfo
  • Regionshuset Viborg
  • Skottenborg 26, 8800 Viborg
  • Postboks 21
  • Tlf: 7841 0000
  • Email: Kontakt@regionmidtjylland.dk
  • www.rm.dk
Powered by Emply